Ten Rules for Life

Put God First – Exodus 20: 1-3 – Rev. Rajiv PathikMay 15, 2022

Honor your Parents – Exodus 20:12 Ephesians 6:1-3 – Rev. Rajiv PathikMay 8, 2022

Ten Rules for Life – Deuteronomy 5:1-6 – Rev. Rajiv PathikApril 24, 2022